Uitgelicht: internationale scheepstaal

Wie met een half oor naar de geschiedenisleraar heeft geluisterd, weet dat Nederland een rijke zeevaartgeschiedenis heeft. In het tijdperk van de VOC zijn alle wateren bevaren en nog steeds heeft Rotterdam de grootste haven van Europa en staat het zelfs in de top tien van grootste havens van de wereld.

Tot op de dag van vandaag is de zeevaart een belangrijke vorm van transport voor Nederland. Zeker als je bedenkt dat er ieder jaar zo’n 135,000 schepen de Rotterdamse haven in- en uitvaren. Deze schepen komen uit alle hoeken van de wereld: van Shanghai in Azië tot aan Novorossiysk in Rusland, South Louisiana in de Verenigde Staten en Durban in Zuid-Afrika.

Logischerwijs zijn de bemanningsleden van schepen afkomstig uit verschillende landen en hebben zij geen gemeenschappelijke moedertaal.  Hoe communiceren scheepslieden dan met elkaar?

Standard Marine Communication Phrases

Juist in de haven of op zee is duidelijke communicatie cruciaal. Er ontstaan namelijk gevaarlijke situaties als bemanningsleden elkaar niet begrijpen. Om gevaren als gevolg van miscommunicatie te voorkomen, is er een algemene taal voor zeevaarders ontwikkeld. Dit werd ‘’Seaspeak’’ genoemd; een scheepstaal waarin regels zijn vastgelegd voor het communiceren via een scheepsradio. Tegenwoordig is dit omgedoopt tot ‘Standard Marine Communication Phrases’, waarin korte Engelse basiszinnen zijn opgenomen om efficiënter en eenvoudiger te communiceren. Enkele voorbeelden zijn:

1. Wat voor soort hulp is nodig? – What kind of assistance is required?
2. Wat is de luchtdruk in uw positie? – What is the atmospheric pressure in your position?
3. Aankondiging noodbericht – Mayday

Daarnaast zijn er enkele regels opgesteld:

1. Getallen moeten los worden uitgesproken: 33 is bijvoorbeeld ‘’three three’’;
2. Er moet gebruik worden gemaakt van het internationale NAVO spellingsalfabet: A is Alfa, B is Bravo, F is Foxtrot;

A Alfa H Hotel O Oscar V Victor
B Bravo I India P Papa W Whisky
C Charlie J Juliett Q Quebec X X-ray
D Delta K Kilo R Romeo Y Yankee
E Echo L Lima S Sierra Z Zulu
F Foxtrot M Mike T Tango
G Golf N November U Uniform

3. Elk bericht start met een berichtmarkering, zoals een waarschuwing, instructie of vraag:

‘’INSTRUCTION. Alter course.’’
‘’WARNING. Obstruction in fairway’’
‘’QUESTION. Your draft?’’

Eenduidige communicatie

Soortgelijke basiszinnen en bijbehorende regels zorgen voor internationale eenduidige communicatie. Bemanningsleden leren deze zinnen en regels uit het hoofd, zodat zij elkaar te allen tijde kunnen begrijpen en ondanks verschillende moedertalen met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar bespaart bovendien kosten. Bemanningsleden kunnen namelijk een stuk efficiënter werken. Niet alleen op zee of tijdens gevaarlijke situaties, maar ook bij het in- en uitladen in de haven.

Als Rotterdams vertaalbureau ligt internationale communicatie in de maritieme sector ons nauw aan het hart. BTS Rotterdam verzorgt eenduidige, meertalige communicatie voor een sector waar het van vitaal belang is.