Mail ons
Offerte aanvragen
Terugbelgesprek

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg door Business Translation Services B.V. samengesteld. Business Translation Services B.V. doet er alles aan om te allen tijde deze website te voorzien van actuele en correcte gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie onvolledig of in een uiterst geval onjuist is. Business Translation Services B.V. aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website.

Evenmin kan Business Translation Services B.V. verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in naamsvermeldingen, teksten en/of prijsinformatie. Aan de op deze website weergegeven informatie kunnen door bezoekers geen rechten worden ontleend.

Privacy

Business Translation Services B.V. respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van deze website. Op enigerlei wijze verkregen bezoekersinformatie, zoals via Google Analytics, ingevulde contactformulieren e.d., zal met uiterste zorgvuldigheid behandeld worden en zal nooit ofte nimmer worden verstrekt of verkocht aan derden buiten Business Translation Services B.V.

Indien wij uw gegevens ontvangen, zoals bij het aanvragen van een offerte of verzoek tot informatie, kunnen wij uw gegevens opslaan. Wij zullen uw gegevens alleen bewaren ten behoeve van de continue verbetering van onze service en dienstverlening.

Feedback

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via: info@btsrotterdam.nl.