Helder en duidelijk – Oikocredit

Het belang van een helder verhaal met oog op de toekomst

In deze casestudy leest u hoe Business Translation Services van bestaande inconsistente vertalingen op efficiënte en kostenbesparende manier heldere en duidelijke vertalingen heeft gemaakt en wat onze aanpak is geweest.

Wie en wat?

Oikocredit International is sinds 2013 een zeer gewaardeerde klant van Business Translation Services. De lange samenwerking en de hieruit voortvloeiende kennis en ervaring gedurende deze periode stelt onze gespecialiseerde native vertalers in staat om rekening te houden met de gewenste stijl en terminologie. Oikocredit International is een van de grootste particuliere financiers van de microfinancieringssector ter wereld. Zoals ze het bij Oikocredit zelf omschrijven: “Oikocredit verstrekt microkredieten aan mensen in ontwikkelingslanden. Kleine leningen voor beginnende ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst kunnen bouwen.”

Het belang van een helder verhaal

In 2017 wenst Oikocredit International onze services in te zetten voor het vertalen van samenvattingen van financiële bijsluiters. Deze worden ieder jaar ingediend bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Een belangrijk element van de aanvraag was dat de nieuwe vertalingen op het gebied van termgebruik en stijl moesten matchen met de reeds bestaande vertalingen van dezelfde documenten uit voorgaande jaren. Tevens was een deel van de vertaling beschikbaar voor hergebruik.

Hoewel Oikocredit International tevreden was met de reeds bestaande vertalingen die door andere vertalers zijn verzorgd, werden er door Oikocredit International inconsistenties geconstateerd in zowel de tekstdelen als in de terminologie. Dit houdt in dat ofwel een zin of term op verschillende manieren werd vertaald. Voor de lezer van een vooraanstaande, financiële instantie kan dit verwarrend zijn. De bestaande vertalingen vormden daarentegen wél een goede basis en daarmee een bron van informatie voor zowel Business Translation Services als voor onze native vertalers.

Efficiënt en kostenbesparend

Vertaalbureau Business Translation Services streeft altijd naar zoveel mogelijk hergebruik van tekstfragmenten. Om deze reden was het wenselijk om het vertaalgeheugen uit te breiden met bestaande brondocumenten en vertalingen door middel van het opslaan van deze informatie in onze vertaalsoftware. Ieder hergebruikt woord en iedere hergebruikte zin krijgt dezelfde, juiste vertaling. Dit verhoogt de kwaliteit van de vertalingen en bespaart kosten.

Om de consistentie van het termgebruik te bewaken, werd er een termenlijst uit de bestaande bronteksten en vertalingen geëxtraheerd. Zowel voor deze vertaling als voor toekomstige vertalingen zou deze termenlijst goed van pas komen. Kortom: geen verschillende vertalingen voor een specifieke term én, omdat de termen afkomstig waren uit door de klant goedgekeurde vertalingen, waren deze ook op maat gemaakt.

Als oplossing voor de inconsistenties in de bestaande vertalingen besloten wij de oude vertalingen te reviseren om te komen tot een consistent en helder verhaal (dit terwijl de nieuwe brondocumenten nog in de maak waren). Hiermee werd eveneens de doorlooptijd verkort. Uiteindelijk hoefden enkel de nieuwe delen in de nieuwe brondocumenten nog vertaald te worden.

Kort samengevat resulteerde onze aanpak in een forse vermindering van de kosten, een kortere doorlooptijd en consistente vertalingen. Dit alles is uiteraard gerealiseerd met het oog op de kwaliteit en de kosten van toekomstige vertalingen.

Business Translation Services

Business Translations Services heeft al meer dan 30 jaar ruime ervaring in het vertalen van documenten in verschillende specialisaties. Dit is één van de unieke eigenschappen van BTS: we werken altijd alleen met gespecialiseerde native vertalers. Hierbij kunt u denken aan onder andere technisch vertalers, juridisch vertalers en financieel vertalers. Uiteraard komt het ook voor dat documenten binnen meerdere specialisaties kunnen worden geplaatst. Onze kennis van de verschillende vakgebieden komt hier dan zeer goed van pas.

Onze klanten mogen altijd rekenen op de standaardprincipes van dienstverlening van Business Translation Services:

– Een vaste contactpersoon die adviseert en met u meedenkt
– Een vast vertaal- en redactieteam
– Regelmatig face-to-face overleg op locatie


Bezoek ook eens de website van Oikocredit International