Een academische uitdaging – Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit als klant

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is sinds 2010 klant van BTS Rotterdam. Wij zijn het vaste vertaalbureau voor de EUR en dat betekent dat wij alles vertalen: van de nieuwsberichten voor Erasmus Magazine tot wetenschappelijke artikelen en van de notulen van het College van Bestuur tot de spandoeken voor de open dagen. Ook reviseren wij teksten, ondertitelen wij filmpjes en leveren wij tolken voor congressen.

De uitdaging

De EUR is bezig met de internationalisering van de universiteit. Dit houdt in dat alle teksten zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar moeten zijn; dus ook het studiemateriaal voor studenten. Veel professoren en docenten gebruiken echter Nederlandstalige literatuur voor hun colleges. Deze literatuur moet dan voor aanvang van een collegereeks worden vertaald. Vanwege de complexe aard van deze teksten is het van groot belang dat ze worden vertaald door een vertaalpartner met ruime ervaring in het vertalen van studiemateriaal én in het vertalen van teksten over een specialisatie op academisch niveau.

In een specifiek geval betrof het een studieboek over methodiek voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). In totaal bestond het boek uit bijna 30.000 woorden (circa 100 pagina’s) en had de universiteit de vertaling al binnen één week nodig. Een flinke opgave.

Onze aanpak, met een mooi resultaat

Gezien de krappe deadline moest er snel geschakeld worden. Na het uitbrengen van een offerte kregen wij groen licht en zijn we direct gestart met de vertaling. In verband met de tijdsdruk was het niet mogelijk om de vertaling door één native speaker uit te laten voeren. Om die reden hebben wij contact gezocht met onze vaste vertalers voor de EUR en zijn we, na goedkeuring van FSW, met een team van zes vertalers begonnen.

Het is uitzonderlijk om met zoveel vertalers aan een project te werken, mede vanwege het risico dat er inconsistenties in de tekst sluipen. Voor de EUR is het van groot belang dat de terminologie consistent blijft: het is immers studiemateriaal dat zal terugkomen in alle colleges en tevens voor het tentamen bestudeerd moet worden. Om die reden hebben wij ervoor gezorgd dat de kwaliteitscontrole werd uitgevoerd door één onafhankelijke vertaler. Dit waarborgt de kwaliteit van de vertaling en zorgt ervoor dat wij een product kunnen leveren dat aansluit bij de wensen van onze klant.

We hebben de gehele vertaling op tijd aangeleverd en de contactpersoon heeft het materiaal direct kunnen inzetten bij het geven van haar colleges. Een mooi resultaat voor een pittige uitdaging!


Bezoek ook de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam